Raspberry Pi micro text editor kurulumu

Raspberry Pi'da text editor olarak micro [https://github.com/zyedidia/micro] kullanmak isterseniz aşağıdaki komutları kullanarak kurabilirsiniz. cd /tmp wget https://github.com/zyedidia/micro/releases/download/v2.0.9/micro-2.0.9-linux-arm.tar.gz tar xf micro-2.0.9-linux-arm.tar.gz sudo mv micro-2.0.9/micro /usr/local/…