Raspberry Pi micro text editor kurulumu

Raspberry Pi micro text editor kurulumu

Raspberry Pi'da text editor olarak micro kullanmak isterseniz aşağıdaki komutları kullanarak kurabilirsiniz.

cd /tmp
wget https://github.com/zyedidia/micro/releases/download/v2.0.9/micro-2.0.9-linux-arm.tar.gz
tar xf micro-2.0.9-linux-arm.tar.gz
sudo mv micro-2.0.9/micro /usr/local/bin
rm -rf micro-2.0.9
rm -rf micro-2.0.9-linux-arm-tar.gz
Show Comments